Често си задаваме въпроса защо да изберем електрокар пред мотокар? Изборът на подходяща машина понякога може да бъде истинско предизвикателство. Преди да закупите складова техника независимо дали е нова или втора употреба, трябва да имате представа за предимствата и недостатъците на различните видове. Основният фактор, оказващ влияние при избора е Вашата складова база. Трябва да сте наясно каква площ ще отделите за работни коридори, колко тежки и с какви размери стоки и материали ще се превозват и подреждат, какъв интензитет на работа ще има, до каква височина ще се подреждат стоките, каква е подовата настилка в помещенията или на открито. За това ще се спрем накратко на някои от основните характеристики на различните видове и тяхното приложение.

Електрокарите са по-маневрени и поддръжката им не е скъпа. Батериите им са пригодени за 8-часов работен режим. Като недостатък може да се посочи дългото време за заряд на батерията, което причинява неудобство при двусменен или трисмеменен режим на работа. Решението на проблема е в осигуряването на друга заредена батерия. Електрокарите са по-безшумни и не отделят никакви вредни емисии, предназначени са за работа в закрити помещения и по изключение на открито.

Газокарите могат да работят на открито и на закрито. Поддръжката им е евтина, зареждането с гориво става бързо. Ако планирате да закупите газокар трябва да имате подходящо, пожарообезопасено място за съхранение на бутилките. В сравнение с електрокарите и дизеловите мотокари, експлоатационните разходи на газокарите са най-високи.

Дизеловите мотокари могат да работят предимно на открито. Също като газовите и тук трябва да предвидите пожарообезопасено място за съхранение на гориво.

Нашите специалисти са разработили примерено сравнение на годишните експлоатационни разходи между елетрокар и газаов мотокар и двата с товароподемност 1500 кг, при 6 часов режим на работа. Подробности, колко може да спестите, ако закупите елктрокар може да прочетете в тази разработка.

Въпреки непрекъснатите подобрения, които се правят в конструирането на двигателите на газовите и дизеловите са по-шумни (в сравнение с електрическите) и отделят контролирани емисии вредни газове.

Ако складът Ви е с тесни коридори, а стоките са тежки и трябва да се преместват и подреждат на голяма височина (над 7-8м) тогава логичният избор, който може да направите, е да се спрете на рийчтрак. Този вид машини предлагат отлична маневреност, компактни размери и ниски експоатационни разходи, комфорт за водача и добра видимост.

Стакерите са високоповдигачи с максимална товароносимост до 2000 кг. Предпочитани са за работа в различни складове, бази и магазини поради маневреността им и лесното управление. Стакерите могат да бъдат механични или електрически.