Искате да закупите употребявана техника? Какво да направите!

Пред всеки предприемач възниква проблемът за бързо заменяне на дефектирала техника или потребност от справяне с рязко увеличено производство. И в двете ситуации сроковете и финансовите ограничения често водят до търсене на най-добрите оферти за употребявани мотокари и складова техника.

Решението за закупуване на мотокар „втора ръка“ несъмнено не е безрисково, което изисква да изясним как се купува употребявана техника, така че покупко-продажбата и последващата ѝ употреба да са безпроблемни.

Ще съсредоточим вниманието ви върху следните въпроси, които да послужат като насоки за осъзнат избор при покупката на употребявана машина :

  • Защо да изберете употребявана складова техника?
  • Какви са целите, които трябва да бъдат постигнати?
  • Към кого да се допитате при закупуването на оборудване „втора ръка“?

Защо да изберете употребявана техника?

Решението за закупуване на употребявана машина вместо нова, предполага, на първо място избягване на сериозни финансови сътресения и най-вече атрактивни цени.

На второ място, машините, макар и употребявани, бидейки все още в добро състояние, може да бъдат огледани и дори функционално тествани в реална работна среда, преди финализирането на сделката.

И накрая, закупуването на използвани машини е отличен избор за малка фирма или за предприемач с разрастващ се бизнес. Една нова техника, всъщност, често има високи начални разходи. Употребявана машина в добро състояние, позволява да се оптимизират началните разходи при стартиране или разширяване на бизнеса. Ето защо, трябва да сте наясно с поставените пред вас цели.

Какви цели искате да постигнете?

Решили сте, че трябва да закупите машина, с която да посрещнете вашите нови производствени нужди. Трябва да оцените какви са реалните възможности за растеж пред вашата компания, т.е. какви са производствените цели, които възнамерявате да постигнете, като същевременно разходите спрямо очакванията да са добре балансирани.

Проектът за закупуване на машина може да бъде обвързан с началото на ново производство или с разширяването на съществуващ бизнес. И в двата случая винаги е налице рискът от вземане на грешно решение при закупуването на оборудване.

В този случай изборът за употребявана машина в отлично състояние на разумна цена ще ви позволи да сведете до минимум рисковете, свързани с това решение. Освен това можете частично да намалите първоначалните разходи за стартиране на ново или увеличаване на съществуващо производството.

Към кого да се допитате при закупуване на употребявана техника?

Един от начините е чрез информация “от уста на уста“, влизайки в контакт с познати и със собственици на други фирми, които разпродават наличните им активи. Рискът в случая е, че всякакви недостатъци и несъответствия в машините, може да бъдат прикрити, тъй като заинтересованата страна най-често очаква незабавна продажба.

Най-правилният избор, със сигурност, е да се свържете с експерти, които са в състояние да ви предоставят решение, оптимално съобразено с изискванията на вашия бизнес. По този начин спестявате и време в лутане и търсене на най-подходящата машина за вашите потребности! Важно е да се отбележи и авторитета на фирмата и разбира се гаранционните условия.
И не само това, можете да разчитате на някой, който ще постави на ваше разположение целия си опит и знания при покупката на промишлено оборудване.

Съществуват много специализирани фирми в бизнеса с употребявана техника, които са в състояние да подпомогнат купувача в определянето на наличните модели на пазара „втора ръка“, покриващи зададените бизнес условия.

Индустриални търгове за употребявана техника

Ако търсите за закупуване употребявана машина, друга добра алтернатива, която малко хора познават, е участие в индустриални търгове за употребявана техника. Това е начин за търговия, осъществявана изключително онлайн и позволява закупуването на техника и оборудване на цени малко по-ниски от пазарните.

Продажбите на активи чрез търгове, обикновено вследствие от изпълнение на производства по несъстоятелност и при обявяване на фалит, са организирани от съответните институции, с цел покриване в кратки срокове на исковете от кредитори.
Основният проблем е че не е ясно какво е актуалното състояние на техниката и липсата на гаранция.