Всички знаем от какво голямо значение са товароподемните машини в складовете и логистичните бази. На практика е съвсем немислима ефикасната работа без тях. Ще се спрем на някои интересни факти за тези машини и съвсем накратко ще проследим развитието на технологиите в хронологичен план.

Прототипът на първите товароподемни машини е Trucktractor произведен от компанията Clark. През 1918 година са създадени 8 такива машини, а година по-късно са продадени вече 75.

Масовото производство на мотокари започва през 30-те години на 20-ти век, когато започва производството на стандартизирани палети. Няколко години по-късно започва производството и на електрически машини. 1952 година е една от важните, тъй като тогава на практика се въвеждат механизми за повдигане на големи височини до 15,20м. От тогава до днес при производството на електрокари и мотокари непрекъснато се въвеждат различни технологични подобрения.

От 2010г. по-голям пазарен дял държат електрокарите, в сравнение с мотокарите около 60%.

Други факти

Масово мотокарите се произвеждат с товароподемност до 10 000 кг, но могат да се произвеждат и такива с по-голяма товароподемност. Класификацията на машините се извършва по техни показатели – като вид говориво – дизел, газ, пропан или електрически. Акумулаторната батерия е с капацитет една работна смяна – 8 часа.

Единственият към момента мотокар, който се движи във всички посоки е Sidewinder