Логистиците във веригата за доставки и експертите в бранша се занимават с важни въпроси, свързани с коронавируса.

Съветът за изследване и развитие на складови операции (WERC) публикува най-добрите практики за управление на пандемията на коронавирус при складови операции, препоръчани от група от ръководители на складове и вериги за доставки.

Всички предприятия трябва да имат план за управление на риска, който често се преразглежда и актуализира, за да се справят с нови проблеми, като COVID-19. Някои компании се радват на цялостно покритие на риска чрез управление на доставчици, поръчки, предотвратяване на загуби или екипи за безопасност и здраве на служителите.

Рисковете на COVID-19 може да са необичайни, но съществуващите процедури и протоколи могат да се използват за справяне с него. Важно е да се съберат всички отговорни страни, за да преразгледат плановете. В настоящата среда най-добрата практика е тези срещи да се провеждат чрез теле / ​​видеоконференции.

Области, които трябва да бъдат разгледани:

Работа с доставчици във веригата на доставки. Какви са производствените планове на вашите доставчици (и техните доставчици)? Имате ли алтернативни източници за продукти и услуги? Трябва ли да намалите количеството на входящите поръчки или да анулирате съществуващи поръчки? Ще успеете ли да осигурите потока от критични доставки?

Работа с клиенти. Разгледайте техните общи проблеми и евентуалното намаление или увеличаване на поръчките поради това събитие.

Работа с доставчици на транспортни услуги. Доколко стабилни са входящата и изходящата логистична среда – превозвачи, брокери, пристанища и т.н.? Работете с превозвачи по изпълнение на денонощни доставки и разнос, когато е необходимо.

Вашият план също трябва да се занимава с поддържането на адекватно покритие на работната сила, ако търсенето нарасне отвъд нормалните пикове или ако част от работната сила внезапно стане недостъпна поради болест или държавни ограничения. Как се справяте с излишните работници, ако търсенето се намали? Можете ли да поддържате съществуващия брой, като намалите работните часове?

Имате ли планове за покриване на ключови служители, които биха могли да станат недостъпни поради болест или други причини? Има ли стратегия за кръстосано обучение? Имате ли подходяща документация, която да насочва сътрудници, незапознати с процесите?

Ще има ли подходяща поддръжка за оборудването и технологиите, използвани във вашия склад? Потърсете доставчици на складови системи и сервизен персонал, за да гарантирате наличността на сервиз, части и консумативи, използвани от фирмата.

Освен управлението на риска, организациите с най-добри практики имат план за „възстановяване при бедствия“, който позволява прехвърляне или консолидиране на някои операции към други изпълнители, заедно с възможно увеличаване на производството и дистрибуцията на продукти с голяма нужда. За сделки, изправени пред спиране или забавяне, как ще ги изпълните по най-добрия начин?

Грижа за служителите

Организациите с най-добри практики разбират притесненията на своите служители и правят всичко възможно да се погрижат за най-важния ресурс на всяка организация – хората.