Наименование на продукта

Описание

Дизелови мотокари

от 1.5 до 4.0 т. товароподемност

 

 

 

1.5-1.75T - Изтеглете от тук

2.0-2.5 T - Изтеглете от тук

3.0-4.0 T - Изтеглете от тук

Газови мотокари 

от 1.5 до 4.0 т. товароподемност

 

 

 

 

1.5-1.75T - Изтеглете от тук

2.0-2.5 T - Изтеглете от тук

3.0-4.0 T - Изтеглете от тук

 

Дизелови мотокари

от 4.5 до 5.0 т. товароподемност

 

 

 

 

 

4.5-5.0T - Изтеглете от тук 

Газови мотокари

от 4.5 до 5.0 т. товароподемност

 

 

Дизелови мотокари

от 5.0 до 10.0 т. товароподемност

 

 

 

 

 5.0-10.0T - Изтеглете от тук 

Електрокар

до 1.5 т. товароподемност

 

 

 

 

 

Изтеглете от тук

Електрокар

до 2.0 т. товароподемност

 

 

 

 

 

Изтеглете от тук 

Електрокар

до 2.5 т. товароподемност

 

 

 

 Изтеглете от тук

Електрокар

до 3.0 т. товароподемност

 

 

 

 

 

Изтеглете от тук 

Електрокар

до 3.5 т. товароподемност

Изтеглете от тук 

Електрокар

до 4.0 т. товароподемност

 

 

 

 

Изтеглете от тук