Мотокарите са неразделна част от складовите и производствените съоръжения. С тяхна помощ се обработват и транспортират различни видови товари, които често са доста големи и тежки. Ето защо е много важно да се спазват правилата за безопасност при работа с тях. Неспазването на правилата е основната причина за производствени травми. Безопасност за мотокар. Преди да започнат работа с използване на мотокари, служителите на компанията трябва да са сигурни и да се запознаят с правилната и безопасна работа с машината, както и с техниката за първа помощ. Повече актуална информация за безопасна работа с мотокари, газокари, електрокари и подемна техника, може да намерите в сайта за мотокари на специализираната компания ABO 2012.

Безопасност за мотокар и проверка на товарно оборудване

Преди да започнете работа, трябва внимателно да проверите спецификациите на машината. А в случай на неизправност, незабавно уведомете ръководителя или инспектора по безопасност на труда. Когато работите с мотокар, не трябва да има:
– обемисти предмети на пода и препятствия в близост до машината, които могат да причинят злополука
– опасни предмети, висящи от тавана и стените
– Трябва също така да се уверите, че:
– Мотокара – товарач е оборудван с работещ пожарогасител
– налягането в гумите да е нормално
– вентилационните отвори са свободни
– вилиците да бъдат без повреди и деформации
– щифтовете и веригите да са закрепени нормално
– нивото на електролита в акумулатора е нормално
– под машината да няма петна от течности или масла
– хидравличните стойки за маркучите нямат износване
– клемите на акумулатора са изправни и добре закрепени
– ролките на повдигащите устройства да са напълно изправни
– в резервоара на мотокара има достатъчно количество гориво
– гумите и джантите да нямат повреди и признаци на износване
– състоянието на заключващите устройства да са в пълна изправност
– електрическите проводници които са разположени отвън са изолирани
– акумулаторът е напълно зареден, а самият акумулатор е добре закрепен
– нивото на маслото и течността в охладителната система е в рамките на нормалното
– всички гайки, болтове, вериги, защитни решетки и крепежни елементи са в добро състояние

Общи правила за работа на товарача

Само обучени оператори имат право да управляват мотокари. Когато машината се движи, не трябва да държите краката и главата си извън кабината. Мачтата на товарача трябва да се наклони възможно най-назад и да се спуснат вилиците. Изискват се пътни знаци. Необходимо е да намалите скоростта преди да обърнете посокато за движение, използвайте звуковия сигнал само при необходимост. Не спирайте рязко, особенно с голям товар който може да предизвика преобръщане на машината. Ако изгледът Ви е блокиран от товара, трябва да се движите бавно, като използвате движението на заден ход. Необходимо е да се избягва шофирането по път на който има разлято масло или други течности, както и на места, където има ями, дупки, люкове, чакъл и пясък. Когато се движите по път с наклон, мотокарът трябва да бъде обърнат така, че вилиците му да са в посока надолу по склона (ако върху тях няма товар) или нагоре по склона, когато има товар. По този начин ще предпазите мотокара от преобръщане.

Общи правила за работа на товарача

Товарът, който е поставен на вилиците на мотокара, не трябва да надвишава товароподемността на машината и допустимото натоварване на самите вилици. Центърът на тежестта на товара трябва да бъде на мястото, посочено в инструкциите за работа с мотокар. Не претоварвайте противотежестта на мотокара. Не премествайте натоварените вилици нагоре и надолу, докато машината не спре и спирачката не се задейства. Не повдигайте товара над нивото на мачтата, по този начин може да падне. Необходимо е да разположите товара далеч от опънати електрически проводници, близки предмети и други товари. Подемно-транспортното средство не трябва да се повдига в товарен асансьор, който не е предназначен за превоз на превозни средства. Теглото на натоварения мотокар не трябва да надвишава товароподемността на асансьора. Входът в кабината на асансьора трябва да се извършва бавно, ъгълът на влизане трябва да бъде прав. Когато паркирате мотокара в товарния асансьор изключете двигателя и дръпнете ръчната спирачка.