Палетните колички са универсалният инструмент за придвижване на палети в областта на производството, складовете. Логистичните центрове, куриерските услуги, транспортните услуги, супермаркети или дори до крайния потребител. В зависимост от вида на палета, товара и приложението, различните палетни колички трябва да отговарят на нуждите на всеки един клиент. В нашия сайт ви предлагаме подходящите електрически палетни колички за продажба, които отговарят на вашите нужди. Въпреки че всички тези имена се отнасят до голяма степен за един и същ продукт, разликата може да се намери само в техните детайли. От индустриален стандарт, думата палетна количка е най-точна, за да опише самата категория продукти. Палетните колички които са оборудвани с хидравлични помпи за повдигане, се отнасят повече до ръчни палетни колички за палети без електрическа опора за повдигане. Те могат да се разглеждат като подкатегория на електрическите палетни колички за повдигане на товари.