Мотокарите са неразделна част от складовите и производствените съоръжения. С тяхна помощ се обработват и транспортират различни видови товари, които често са доста големи и тежки. Ето защо е много важно да се спазват правилата за безопасност при работа с тях. Неспазването на правилата е основната причина за производствени травми. Преди да започнат работа с използване на мотокари, служителите на компанията трябва да са сигурни и да се запознаят с правилната и безопасна работа с машината, както и с техниката за първа помощ. Повече актуална информация за безопасна работа с мотокари, газокари, електрокари и подемна техника, може да намерите в сайта за мотокари на специализираната компания ABO 2012.

Проверка на товарно оборудване

Преди да започнете работа, трябва внимателно да проверите спецификациите на машината. А в случай на неизправност, незабавно уведомете ръководителя или инспектора по безопасност на труда.

Когато работите с мотокар, не трябва да има:

– обемисти предмети на пода и препятствия в близост до машината, които могат да причинят злополука
– опасни предмети, висящи от тавана и стените
– Трябва също така да се уверите, че:
– Мотокара – товарач е оборудван с работещ пожарогасител
– налягането в гумите да е нормално
– вентилационните отвори са свободни
– вилиците да бъдат без повреди и деформации
– щифтовете и веригите да са закрепени нормално
– нивото на електролита в акумулатора е нормално
– под машината да няма петна от течности или масла
– хидравличните стойки за маркучите нямат износване
– клемите на акумулатора са изправни и добре закрепени
– ролките на повдигащите устройства да са напълно изправни
– в резервоара на мотокара има достатъчно количество гориво
– гумите и джантите да нямат повреди и признаци на износване
– състоянието на заключващите устройства да са в пълна изправност
– електрическите проводници които са разположени отвън са изолирани
– акумулаторът е напълно зареден, а самият акумулатор е добре закрепен
– нивото на маслото и течността в охладителната система е в рамките на нормалното
– всички гайки, болтове, вериги, защитни решетки и крепежни елементи са в добро състояние

Общи правила за работа на товарача

Само обучени оператори имат право да управляват мотокари. Когато машината се движи, не трябва да държите краката и главата си извън кабината. Мачтата на товарача трябва да се наклони възможно най-назад и да се спуснат вилиците. Изискват се пътни знаци. Необходимо е да намалите скоростта преди да обърнете посокато за движение, използвайте звуковия сигнал само при необходимост. Не спирайте рязко, особенно с голям товар който може да предизвика преобръщане на машината. Ако изгледът Ви е блокиран от товара, трябва да се движите бавно, като използвате движението на заден ход. Необходимо е да се избягва шофирането по път на който има разлято масло или други течности, както и на места, където има ями, дупки, люкове, чакъл и пясък. Когато се движите по път с наклон, мотокарът трябва да бъде обърнат така, че вилиците му да са в посока надолу по склона (ако върху тях няма товар) или нагоре по склона, когато има товар. По този начин ще предпазите мотокара от преобръщане.

Товарът, който е поставен на вилиците на мотокара, не трябва да надвишава товароподемността на машината и допустимото натоварване на самите вилици. Центърът на тежестта на товара трябва да бъде на мястото, посочено в инструкциите за работа с мотокар. Не претоварвайте противотежестта на мотокара. Не премествайте натоварените вилици нагоре и надолу, докато машината не спре и спирачката не се задейства. Не повдигайте товара над нивото на мачтата, по този начин може да падне. Необходимо е да разположите товара далеч от опънати електрически проводници, близки предмети и други товари. Подемно-транспортното средство не трябва да се повдига в товарен асансьор, който не е предназначен за превоз на превозни средства. Теглото на натоварения мотокар не трябва да надвишава товароподемността на асансьора. Входът в кабината на асансьора трябва да се извършва бавно, ъгълът на влизане трябва да бъде прав. Когато паркирате мотокара в товарния асансьор изключете двигателя и дръпнете ръчната спирачка.